Connect App

Connect App

کارفرما : Alex O'Rourke

لینک دسترسی : http://connect-app.co.uk/

تگ ها : codeigniter company api backend startup


استارت آپ انگلستانی، Connect، جهت توسعه Backend و Api ها با من تماس گرفته و شروع به همکاری کردیم.

کار با یک استارت آپ خارجی تجربه خیلی خوبی بود.

پروژه ی Connect با هدف متصل کردن حساب های شبکه های اجتماعی افراد با یکدیگر را دارد.

یک تیم جوان پرانرژی پشت این استارت آپ هست که همکاری با آن ها خیلی برای من جذاب بود.

تمام آن ها در تلاش برای پیشرفت یکدیگر بود و هیچکدام دانسته های خود را از دیگری پنهان نمی کرد.

مدیر استارت آپ Alex است که جوانی خوش رفتار و کاملا ملاحظه گر هست.

 

همکاری ما همچنان ادامه دارد!

تگ ها : codeigniter company api backend startup