پست های تگ : reference
دستورات عمومی داکر

دستورات عمومی داکر

cli commands

در این پست قصد معرفی دستورات عمومی داکر رو دارم تا هم برای خود من و هم برای عموم به راحتی قابل دسترس باشه. در مورد داکر هم میتونم اینو بگم که یه نوع شبیه ساز هست مثل Vmware ولی...

نویسنده : سینا | 1399-11-14