پست های تگ : database

غیر فعال کردن ONLY FULL GROUP د ر MySQL

بصورت دائمی

گاهی اوقات بخاطر تداخلات ورژن دیتابیس لوکال و سرور،لازم میشه که بعضی تنظیمات دیتابیس روی سرور رو تغییر داد. یکی از مشکلاتی که من باهاش برخورد کردم، مشکل استفاده از GROUP BY داخل کوئری هام بود.  دقیق دلیلش رو نمیدونم ولی راه...

نویسنده : سینا | 1399-11-15